Encoder video

Wykorzystanie zaawansowanych profilów kodowania pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej jakości przekazu w stosunku do parametrów przepływu strumienia danych. Zakodowany strumień wysyłany jest do systemu dystrybucji treści i powielany zgodnie z zapotrzebowaniem widzów.

Strumień generowany przez encoder i powielany przez system dystrybucji może być odbierany przez różne odtwarzacze multimedialne (w tym Flash na stronie WWW) działające pod kontrolą różnych systemów operacyjnych.

Encoder pozwala na generowanie wielu równoległych strumieni audio-video o różnych parametrach przepływu, dzięki czemu widz może wybrać jakość przekazu dopasowaną do parametrów łącza internetowego i korzystać z wysokiej jakości transmisji wykorzystując indywidualne parametry.